หมู่บ้านคีรีวง

หมู่บ้านเล็กเก่าแก่กว่า 300 ปีที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขา  รายล้อมด้วยป่าไม้  และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  ชาวบ้านยังคงดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย  เดิมทีเคยชื่อว่า  บ้านขุนน้ำ  เพราะตั้งอยู่ใกล้แหล่งต้นน้ำของเขาหลวง  อันเป็นหลังคาของภาคใต้  ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  คีรีวง  ซึ่งมีความหมายว่า  หมู่บ้านที่อยู่ในวงล้อมของขุนเขา  นอกจากบรรยากาศรอบ ๆตัวหมู่บ้านที่สุดแสนจะคลาสสิค  ด้วยภูเขาลูกใหญ่เขียวขจีรายล้อม  อากาศแสนบริสุทธิ์  และเย็นสบาย  ไม่ไกลจากหมู่บ้านยังมีคลองท่าดี  คลองขนาดใหญ่  แต่น้ำไม่ลึกมาก  ไหลผ่าน  ที่สำคัญคลองนี้น้ำใส  ไหลเย็น  เห็นตัวปลา  ตัวเป็น ๆ กันเลย  นอกจากนี้ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และเป็นหมู่บ้าน OTOP  ต้นแบบอีกด้วย