น้ำตกวังไม้ปัก

น้ำตกขนาดเล็กที่อยู่สุดถนนของหมู่บ้านคีรีวง  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาของอำเภอลานสกา  เป็นน้ำตกที่มีสายธารไหลยาวมาก  และยังมีน้ำที่ใสมาก ๆ ด้วย  แถมยังอุดมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งป่าไม้โดยรอบ  และฝูงปลาที่แหวกว่ายในสายน้ำ  เหนือกว่าความงามทางทัศนีย์ภาพ  อากาศของที่นี่ยังทั้งบริสุทธิ์  และสดชื่น