ถ้ำน้ำวังศรีธรรมโศกราช

ถ้ำหินงอกหินย้อยที่สวยงาม  ซึ่งถือเป็นผลงานอันเกิดจากธรรมชาติ  ภายในมีสายน้ำไหลผ่าน  ทำให้ภายในทั้งชื้นและเย็น  ตัวถ้ำมีความลึกถึง  4,444 เมตร  วางตัวอยู่ใต้เขาวัง  นอกจากทัศนียภาพที่สวยงามแล้วถ้ำแห่งนี้ยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองนครศรีธรรมราชอีกด้วย  เนื่องจากเคยมีการค้นพบวัตถุโบราณจำนวนมากภายในถ้ำ  จึงนำไปจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ตำบลขุนทะเลซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกล